اخبار

جلسه ستاد مبارزه باکرونا در شرکت دشت گل کردستان

گند زدایی روستای ناظم آباد قروه کردستان علیه بیماری کرونا توسط شرکت دشت گل کردستان

مزایده دام ،کود دامی و خودرو دشت گل کردستان

کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو9001/2015

کلاس آموزشی یک روزه کاتالوگ خوانی باهدف ارتقاءسطح آگاهی و دانش مامورین تلقیح وفحل یابی (واحدهای قروه،ملایر ورزن ) و آشنایی با اصطلاحات موجود کاتالوگ ها ،دام های ریجستر و شناخت خصوصیات اسپرم های مصرفی فرایند تلقیح وتولید مثل گاودر شرکت دشت گل کردستان برگزار شد. همچنین شرکت کنندگان اصول صحیح نگهداری از کانتینر ازت واسپرم را آموزش دیدند.

روز شنبه نهم آذر ماه کلاس آموزشی تغذیه گاو شیری با هدف ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارگران بخش تغذیه واحد های قروه ورزن در شرکت دشت گل کردستان برگزار شد، شرکت کنندگان در این کلاس آموزشی با اصول وشیوه های صحیح و کار بردی تغذیه در گاو های شیری را فرا گرفتند.

انجام معاینات ادواری در شرکت دشت گل کردستان

ارائه گزارش سالیانه عملکرد اصلاح نژادی شرکت دشت گل کردستان

برگزاری کلاس آموزش دامپزشکی در شرکت دشت گل کردستان

آگهی مزایده دام ،کود حیوانی و ضایعات آهن دشت گل کردستان

اقامه نماز ظهر عاشورا در شرکت دشت گل کردستان

کلاش آموزش مامایی در دشت گل کردستان

مراسم عزاداری امام حسین (ع)

بازدید کارشناسان بانک کشاورزی از پروژه گاوداری سه هزار راس مولد قروه دشت گل کردستان

مراسم تودیع و معارفه حراست دشت گل کردستان

بازدید مهندس رجایی مدیر عامل هلدینگ فردوس پارس از شرکت دشت گل کردستان

پنجمین کمیته فنی منطقه مرکز هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان