امیر محمد شفیعی مدیر عامل دشت گل کردستان شد

مدیر عامل جدید شرکت دشت گل کردستان معرفی شد 
روز شنبه ۱۴۰۰.۰۸.۱۵ باحضور آقایان رجایی مدیر عامل،صفوی معاون مالی و کشفی مدیر حراست هلدینگ فردوس پارس،  مدیر عامل جدید شرکت دشت گل کردستان معرفی شد.
در ابتدای این مراسم پس از ارائه گزارشی از تاریخچه و فعالیت های  شرکت دشت گل کردستان توسط مهندس اله مرادی ، آقای مهندس رجایی فعالیت های  مجموعه خانواده بزرگ  هلدینگ فردوس پارس در جهت تامین و امنیت غذایی کشور را در شرایط کنونی   افتخاری بزرگ برای هلدینگ برشمرد و از آن بعنوان مبارزه در عرصه جبهه اقتصادی یاد کردند.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت دامپروری بر بکار گیری بهینه از ظرفیت های موجود برای دست یابی به اهدافی که در استراتژی هلدینگ تدوین شده تاکید کرد وی ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در شرکت دشت گل کردستان و بویژه ساخت و بهره برداری واحد قروه از مدیریت جدید خواست تا  نسبت به برنامه ریزی جهت بهبود ساختار های نیروی انسانی ،بازرگانی ، مالی و ارتقاء شاخص های فنی دامپروری با استفاده از  ظرفیت های موجود و بهره گیری از خرد جمعی اقدام نماید . 

در پایان این مراسم از زحمات مهندس اله مرادی تقدیر و مهندس شفیعی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت دشت گل کردستان معرفی شد.