جلسه مشترک شورای انسجام بخشی واحد های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در استان همدان و کردستان به میزبانی دشت گل کردستان

جلسه مشترک شورای انسجام بخشی واحد های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در استان همدان و کردستان به میزبانی دشت گل کردستان

روز چهارشنبه ۱۴۰۰.۰۷.۲۸  جلسه مشترکی بین شورای های انسجام بخشی واحد های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در استان های  همدان و کردستان  در واحد قروه دشت گل کردستان برگزار شد در این جلسه ضمن آشنایی اعضای شورای هماهنگی دو استان ،مسائل و مشکلات واحد های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و بر هم افزایی و تلاش در جهت بهبود فعالیت ها و ادامه نشست های مشترک تاکید شد.