برگزاری کلاس آموزش شیردوشی در شرکت دشت گل کردستان

برگزاری کلاس آموزش شیردوشی در شرکت دشت گل کردستان

طی روز های شنبه و یکشنبه سوم و چهارم مهر ماه ۱۴۰۰  در راستای ارتقاءسطح علمی و تخصصی پرسنل واحد شیر دوشی و فراگیری شیوه های صحیح دوشش  کلاس آموزشی دو روزه در واحد های ملایر و قروه برگزار شد