ذخیره سازی ۲۸ هزارتن ذرت علوفه ای در شرکت دشت گل کردستان

ذخیره سازی ۲۸ هزارتن ذرت علوفه ای در شرکت دشت گل کردستان

از زمان شروع برداشت و خرید  ذرت علوفه ای تاکنون (1400/07/01)شرکت دشت گل کردستان  ۲۸ هزار تن ذرت علوفه ای سیلو  کرده است. میزان سیلوی ذرت علوفه ای  مورد نیاز شرکت دشت گل کردستان با سه واحد دامپروری با گله ای حدود ۱۱ هزار راس ۴۰ هزار تن می باشد. .

کاهش نزولات جوی که منجر به کشت محصولات با نیاز آبی کمتر و تغییر الگوی کشت در منطقه شده  و همچنین افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خرید از جمله مشکلات جدی در تامین این نهاده پر مصرف دامی است.