طبخ و توزیع غذای نذری محرم در شرکت دشت گل کردستان

طبخ و توزیع غذای نذری محرم در شرکت دشت گل کردستان

در هشتمین روز از محرم  ،۲۵۰۰ پرس غذای نذری در شرکت دشت گل کردستان طبخ و در بین محرومین ، مراکز نگهداری از معلولین و مراکز واکسیناسیون توزیع شد.