واکسیناسیون کارکنان دشت گل کردستان علیه بیماری کوید ۱۹

واکسیناسیون کارکنان دشت گل کردستان علیه بیماری کوید ۱۹

روز پنجشبه ۱۴۰۰.۰۶۰۱۸ با سرعت گرفتن عملیات واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در سراسر کشور   یک تیم از شبکه بهداشت و درمان  شهرستان قروه کردستان با حضور در محل گاوداری واحد قروه دشت گل کردستان اقدام به واکسینه نمودن کارکنان این واحد کردند.