دشت گل كردستان موفق به دريافت گواهينامه ايزو 9001 شد

دشت گل كردستان موفق به دريافت گواهينامه ايزو 9001 شد

شرکت دشت گل کردستان موفق به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱ Iso طی ممیزی فرایند های فعالیت های شرکت دشت گل کردستان در اسفند ماه ۹۹ توسط کارشناسان   شرکت BRS برای اولین بار  این شرکت (دشت گل کردستان ) موفق به دریافت گواهینامه  Iso شد.