ديدار مديرعامل دشت گل كردستان با فرماندار شهرستان درگزين

ديدار مديرعامل دشت گل كردستان با فرماندار شهرستان درگزين

روزپنجشنبه 1400.04.10 آقايان الله مرادي مديرعامل و رشتياني مدير مالي شركت دشت گل كردستان با فرماندار شهر ستان درگزين ديدار كردند .

در اين ديدار كه به درخواست فرماندار درگزين صورت پذيرفت  مهندس الله مرادي ضمن ارئه  گزارشي از تاريخچه و فعاليت هاي توليدي شركت دشت گل كردستان به بيان مشكلات بخش دامپروري پرداخت وگفت: متاسفانه افزايش نرخ نهاده هاي دامي و پايين بودن قيمت فروش شير از جمله چالش هاي بزرگ امروز صنعت پرورش گاوداري شيري  است كه ادامه روند توليد در اين حوزه را به شدت دچار مخاطره كرده است  .

وي به مشكلات واحد دامپروري درگزين اشاره كرد وگفت:معضل زيست محيطي ، تامين علوفه و همچنين عدم وجود زمين از موانع طرح  توسعه واحد درگزين مي باشد كه  نيازمند توجه جدي مديران استاني و شهرستان مي باشد .

در ادامه اين ديدار آقاي ناظري پپور  فرماندار شهرستان درگزين  ضمن تقدير از زحمات مديريت شركت دشت گل كردستان  گريزي به مذاكرات و بازديد هاي انجام شده قبلي براي توسعه واحد دامپروي درگزين زد وگفت: تلاش خواهد كرد با بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي موجود موانع پيش روي توسعه اين واحد را برطرف سازد .

ايشان همچنين خواستار توجه جدي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي براي توسعه  سرمايه گزاري و ايجاد اشتغال مولد در شهرستان درگزين شد.