برگزاری اولین جلسه کمیته فنی دامپروری وحد قروه دشت گل کردستان

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی دامپروری وحد قروه دشت گل کردستان

روز سه شنبه 17/01/1400 اولین جلسه کمیته فنی واحد قروه با حضور مهندس الله مرادی مدیر عامل ،مدیر واحد و مسئولین بخش های مختلف دامپروری واحد قروه برگزار شد دراین جلسه مهندس الله مرادی ضمن تبریک سال نو به آنچه که سال 99 در شرکت دشت گل کردستان گذشت پرداخت و گفت : در سال گذشته با همه مشکلات اقتصادی که وجود داشت  پروژه قروه بحمدالله به اتمام رسید و این امر در سال جدید برای مجموعه فرصتی را فراهم کرده که باتوان بیشتری روی فعالیت های دامپروری  تمرکز کنیم کما اینکه در کنارفعالیت های عمرانی  پروژه تکمیل ظرفیت و افزایش تولید  دامپروری واحد قروه جزء مهمترین برنامه های مدیریت شرکت بوده است .

 وی با بیان اینکه عملکرد واحد در سال 99 با نقاط ضعف و قوتی همراه بوده است گفت: ان شالله در سال جدید با تلاش همه همکارن در  سه واحد دامپروری شرکت بتوانیم به شاخص های عملکردی مطلوب و رکورد 40 کیلوگرم شیر در سال 1400 دست پیداکنیم  .

در ادامه این جلسه عملکرد فنی 12 ماهه  دامپروری  واحد قروه بررسی و پیشنهاداتی برای سال 1400 مطرح شد .