گرامیداشت روز ملی منابع انسانی در شرکت دشت گل کردستان

روز سه شنبه24/01/1400  مراسمی به مناسبت روز ملی منابع انسانی در دشت گل کردستان برگزار شد در این مراسم مهندس الله مرادی مدیر عامل شرکت  ضمن تبریک این روز گفت: نیروی انسانی در کنار سایر عوامل تولید از ارزشمند ترین سرمایه های شرکت محسوب می شوند که با وجود نیروی انسانی کارآمد و کار تیمی منسجم و هماهنگ می توان مسیر موفقیت را برای رسیدن به  تعالی سازمانی طی کرد وی همچنین بر امر آموزش در ارتقاء سطح دانش و افزایش بهروری نیروی انسانی تاکید کرد .

درپایان از  زحمات  خانم زمانی مدیر منابع انسانی دشت گل کردستان و چند تن از کارکنان نمونه که بالاترین رتبه  ارزیابی عملکرد را کسب نمودند  تقدیر ش