آگهی مناقصه عمومی خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری شرکت شیر و دام دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری
شرکت  دشت گل کردستان (سهامی خاص)

شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد خرید، حمل و نصب دو باب سوله به وزن تقریبی46500 کیلو گرم طبق نقشه و مشخصات فنی مربوطه را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
1- خرید سوله شامل: تهیه مصالح،ساخت و رنگ آمیزی
2- حمل و نصب سوله


زمان فروش اسناد: از تاریخ  1399.08.17 تا تاریخ 1399.08.27
مهلت تحویل اسناد:  :  تا پایان وقت اداری مورخ 1399.08.27 (تاکید میگردد پس از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1399.08.27 هیچ گونه اسنادی تحویل گرفته نمی شود).
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1399.08.28ساعت12
آدرس محل اجرای پروژه: استان کردستان-کیلومتر 12 جاده  قروه- همدان - بعد از شهرک صنعتی سنگ-جاده قدیم دزج- واحد گاوداری شماره یک شرکت دشت گل کردستان

آدرس محل فروش اسناد: فروش اسناد به صورت اینترنتی خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند:

تلفن تماس جهت خرید اسناد:09901286701و08735445856  داخلی: 109
تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09186889894 مهندس نیک نژاد

محل تسلیم اسناد مناقصه : کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان – بعد ازشهرک صنعتی سنگ – شرکت دشت گل کردستانشرکت دامپروری و کشاورزی دشت گل کردستان