آگهی مناقصه عمومی( نوبت دوم) اجرای تصفیه خانه گاوداری 3000 راس مولد شرکت دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی( نوبت دوم) اجرای تصفیه خانه گاوداری 3000 راس مولد

شرکت دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد اجرای عملیات عمرانی تصفیه خانه گاوداری 3000 راس مولد  شرکت دشت گل کردستان به صورت بتن ارمه با روش دستمزد پیمان را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

زمان فروش اسناد: از تاریخ  23/07/1399 تا تاریخ 06/08/1399

مهلت تحویل اسناد:  تا پایان وقت اداری مورخ 06/08/1399 (تاکید میگردد پس از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 06/08/1399 هیچ گونه اسنادی تحویل گرفته نمی شود).

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز چهار شنبه مورخ 07/08/1399ساعت 11

آدرس محل اجرای پروژه: استان کردستان-کیلومتر 12 جاده  قروه- همدان - بعد از شهرک صنعتی سنگ-جاده قدیم دزج- واحد گاوداری شماره یک شرکت دشت گل کردستان

 

آدرس محل فروش اسناد: فروش اسناد به صورت اینترنتی خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند:

 

تلفن تماس جهت خرید اسناد:09901286701و08735445856  داخلی: 109

تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09186889894 مهندس نیک نژاد 

 

محل تسلیم اسناد مناقصه : کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان – بعد ازشهرک صنعتی سنگ – شرکت دشت گل کردستان

                                                                                                          

                                                            شرکت دامپروری و کشاورزی دشت گل کردستان