آگهی مناقصه عمومی خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری شرکت شیر و دام دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری

شرکت  شیر و دام دشت گل کردستان (سهامی خاص)

 

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان در نظر دارد خرید، حمل و نصب دو باب سوله به وزن تقریبی46500 کیلو گرم طبق نقشه و مشخصات فنی مربوطه را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

  1. خرید سوله شامل: تهیه مصالح،ساخت و رنگ آمیزی
  2. حمل و نصب سوله

 

 

زمان فروش اسناد: از تاریخ  03/07/1399 تا تاریخ 14/07/1399

مهلت تحویل اسناد:  تا پایان وقت اداری مورخ 14/07/1399 (تاکید میگردد پس از ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 14/07/1399 هیچ گونه اسنادی تحویل گرفته نمی شود).

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 15/07/1399 ساعت 12

آدرس محل اجرای پروژه: استان کردستان-کیلومتر 12 جاده  قروه- همدان - بعد از شهرک صنعتی سنگ-جاده قدیم دزج- واحد گاوداری شماره یک شرکت دشت گل کردستان

 

آدرس محل فروش اسناد: فروش اسناد به صورت اینترنتی خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند:

 

تلفن تماس جهت خرید اسناد:09901286701و08735445856  داخلی: 109

تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09186889894 مهندس نیک نژاد

 

محل تسلیم اسناد مناقصه : کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان – بعد ازشهرک صنعتی سنگ – شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

 

 

شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان