آگهی مزایده دام 30 شهریور ماه دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

 

ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و نر قطع شیر، ماده گاو حذفی کشتارگاهی و تلیسه فری مارتین  و غیر باردار کشتارگاهی و مقداری کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان قروه کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                                                     تلفن 08136353648

3- استان همدان ملایر کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان                                                                          تلفن  08132155010

 

 

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 

 

جهت شركت در مزايده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامي است

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان