برداشت گندم مزرعه دهگلان دشت گل کردستان

عملیات برداشت گندم دیم ازمزرعه دهگلان  شرکت دشت گل کردستان آغاز شد 
مزرعه ۹۰ هکتاری دهگلان  در سال زراعی ۹۸-۹۹ به کشت گندم دیم اختصاص یافته است .
این مزرعه دارای دوحلقه چاه می باشد که در سال های اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی و خشکسالی فاقد آب استحصالی می باشد .
در این خصوص اقداماتی جهت اخذ مجوز های لازم برای حفر چاه جدید در حال انجام است که در صورت موافقت آب منطقه ای استان کردستان کل مزرعه مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار، و زیر کشت محصولات آبی خواهد رفت.