تاکید مدیر عامل هلدینگ فردوس پارس بر اتمام به موقع پروژه گاوداری قروه دشت گل کردستان

تاکید مدیر عامل هلدینگ فردوس پارس بر اتمام به موقع پروژه گاوداری قروه دشت گل کردستان

روز سه‌شنبه ۹۹.۰۴.۰۳ مهندس رجایی مدیر عامل و مهندس تهرانخواه مدیر توسعه هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از پروژه گاوداری سه هزار راس مولد قروه  شرکت دشت گل کردستان بازدید کردند.

مهندس رجایی ضمن بررسی گزارشات و بازدید  بخش های مختلف پروژه از نزدیک نیز در جریان روند پیشرفت فعالیت های طرح قرار گرفت .

وی با توجه به زمان بسیار اندک باقی مانده برای اختتام و بهره برداری کامل در شهریور ماه ۹۹ برعزم جدی مجموعه برای تکمیل بخش های باقی مانده تاکید کرد.

مهندس رجایی گفت: طولانی شدن  تکمیل پروژه ها هزینه مالی سنگینی بر طرح هاتحمیل می کند که همین امر بازگشت سرمایه را به تاخیر خواهد انداخت .

ایشان به مدیران توصیه کرد معیشت پرسنل را  به منظور بهبود نسبی رفاه خانواده های آنان را مورد توجه قرار دهند .

در ابتدای این بازدید مهندس الله مرادی مدیر عامل شرکت دشت گل کردستان گزارشی از  اعتبارات  هزینه شده  پروژه و مراحل پیشرفت  طرح ارائه کرد.