آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای روسازی آسفالت بخشی ازمعابر سایت گاوداری

آگهی مناقصه تهیه مصالح و  اجرای روسازی آسفالت بخشی ازمعابر سایت گاوداری

     شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد از میان پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت تایید شده سازمان مدیریت نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تهیه مصالح و اجرای روسازی آسفالت بخشی ازمعابر سایت گاوداری واحد قروه کردستان اقدام نماید.

زمان فروش اسناد: از تاریخ 1399/03/27 تا تاریخ 1399/04/09

مهلت تحویل اسناد:  تا پایان وقت اداری مورخ 1399/04/09 (تاکید می­گردد پس از ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1399/04/09هیچ گونه اسنادی تحویل گرفته نمی شود).

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 ساعت 10صبح

آدرس محل اجرای پروژه: استان کردستان-کیلومتر 12 جاده  قروه- همدان - بعد از شهرک صنعتی سنگ-جاده قدیم دزج- واحد گاوداری شماره یک شرکت دشت گل کردستان

آدرس محل فروش اسناد: فروش اسناد به صورت اینترنتی خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند:

تلفن تماس جهت خرید اسناد:09901286701و08735445856  داخلی: 120

تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09186889894  مهندس نیک نژاد 

محل تسلیم اسناد مناقصه : استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان – بعد ازشهرک صنعتی سنگ – شرکت شیر ودام دشت گل کردستان