آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و تخلیه ورق گالوانیزه

0

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و تخلیه ورق گالوانیزه جهت گاوداری

     شرکت شیر و دام دشت گل کردستان (سهامی خاص)

 

 

شرکت دشت گل کردستان در نظر دارد خرید ، حمل و تخلیه مقدار 65.000 کیلوگرم ورق گالوانیزه به ضخامت شش دهم میلیمتر (60 میکرون) قزاق به شکل ذوزنقه ای و به صورت سینوسی )فولاد مبارکه) که ریز مشخصات فنی در اسناد مناقصه ذکر شده است به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

 

زمان فروش اسناد: از تاریخ  29/02/1399 تا تاریخ 11/03/1399

مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری مورخ 11/03/1399 (تاکید میگردد پس از ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 11/03/1399 هیچ گونه اسنادی تحویل گرفته نمی شود.)

 

تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 12/03/1399 ساعت 14

آدرس محل اجرای پروژه: استان کردستان-کیلومتر 12 جاده  قروه- همدان - بعد از شهرک صنعتی سنگ-جاده قدیم دزج- واحد گاوداری شماره یک شرکت دشت گل کردستان

آدرس محل فروش اسناد: فروش اسناد به صورت اینترنتی خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند:

 

تلفن تماس جهت خرید اسناد:09901286701و08735445856  داخلی: 120

تلفن تماس جهت سوالات فنی: 09186889894 مهندس نیک نژاد 

محل تسلیم اسناد مناقصه : کردستان – قروه – کیلومتر 10 جاده قروه همدان – بعد ازشهرک صنعتی سنگ – شرکت شیر ودام دشت گل کردستان

 

                                                                                                             

                                                            شرکت  شیر و دام دشت گل کردستان