آگهی مزایده خودرو 28 اردیبهشت ماه دشت گل کردستان

آگهی مزایده وسائط نقلیه

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)


ایـن شرکـت در نـظر دارد یک دستگاه پراید132 خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 28/02/1399 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت خودرو مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856
2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648
3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان تلفن  08132155010


                                          شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
◄جهت شركت در مزايده پرداخت وديعه الزامي است►

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان