کمیته فنی واحد قروه

برگزاری جلسه کمیته فنی واحد دامپروری قروه شرکت دشت گل کردستان

اولین   جلسه کمیته فنی ارزیابی عملکرد واحد دامپروری قروه  شرکت دشت گل کردستان با حضور مدیر عامل ،مدیر دامپروری ، کارشناسان و مسئولین بخشها  برگزار شد.

در این جلسه مهندس الله مرادی مدیر عامل  دشت گل کردستان ضمن تبریک سال نو به نام گذاری سال 99 با عنوان سال جهش تولید اشاره کرد وگفت: برای تحقق جهش تولید باید  به عملکردی فراتر از آنچه که در بودجه سال 99 پیش بینی شده دست پیدا کنیم لزا وظیفه سنگین تری به دوش ما همانند سایر بخش های تولیدی کشور نهاده شده  ،دست یابی به  این امر نیازبه تلاش و همت جهادی مجموعه را دارد.

وی با اشاره به  مشکلات اقتصادی کشور و همچنین تبعات سوء ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، وضعیت موجود را خاص دانست وگفت :مجموعه ما همانند سایر بنگاههای اقتصادی از این قضیه مستثنی نیست  ، تلاش جدی ، با برنامه و استفاده از خرد جمعی و بکارگیری  مطلوب   از ظرفیت ها ی موجود لازمه دست یابی به عملکرد ی خوب و قابل قبول است.

در این جلسه  نقاط ضعف و قوت عملکرد سال 98واحد  قروه مور بررسی قرار گرفت که مدیران، کارشناسان ومسئولین بخشها

ضمن بیان گزارش فعالیت های تحت امر خود پیشنهاداتی را جهت بهبود و دست یابی به عملکرد مطلوب ارائه کردند.