مزایده دام 31 فروردین ماه 1399 دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام و کود دامی

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار ،گوساله نر قطع شیر ، گوساله نر 3 تا 9 ماه، جوانه نر ماده گاو حذفی کشتارگاهی ، تلیسه غیرآبستن فری مارتین و مقداری کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان) ، (رزن) و (ملایر ) خود را در سـاعت11 صبح روز یکشنبه مورخ 31/01/1399 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد (ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان  می توانند برای رویت دامها به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856 

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین             تلفن 08136353648

3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان         تلفن  08132155010

 

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 


جهت شركت در مزايده پرداخت وديعه الزامي است