جلسه ستاد مبارزه باکرونا در شرکت دشت گل کردستان

جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در دشت گل کردستان تشکیل شد .

در این جلسه که در تاریخ 98/12/20 در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد پس از قرائت نامه و دستورمدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس رجایی مبنی بر تمیدات ضروری در خصوص مبارزه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وهمچنین حفظ سلامت کارکنان و خانواده های پرسنل تصمیمات ویژه اتخاذ گردید، تهیه بسته های بهداشتی از قبیل ماسک،دستکش مواد ضدعفونی همراه با مطالب آموزش بهداشتی ، گندزدایی محیط های کاری و گاوداری، استمرار جدی تر غربالگری کارکنان ،برنامه ریزی جهت ساعات کاری و حضور کارکنان ،تغییر روش پاسخگویی به مراجعین و مشتریان از طریق تماس های تلفنی و گند زدایی روستاهای همجوار از جمله این تصمیمات بود.