مزایده دام ،کود دامی و خودرو دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام و کود دامی و وسایط نقلیه

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

 

ایـن شرکـت در نـظر داردتعدادی گوساله نر شیر خوار ،گوساله نر قطع شیر ، گوساله نر 3 تا 9 ماه، ماده گاو حذفی کشتارگاهی ،تلیسه آبستن داشتی وتلیسه غیرآبستن فری مارتین و مقداری کود دامی و وسایط نقلیه (شامل سوزوکی ویتارا مدل 1391 و پراید 132مدل 1388) مربوط به واحد (قروه کردستان) ، (رزن) و (ملایر ) خود را در سـاعت11 صبح روز یکشنبه مورخ 06/11/1398 از طریق  برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد (ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامها و وسایط نقلیه مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان قروه کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                      تلفن 08136353648

3- استان همدان ملایر کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان                           تلفن  08132155010

 

 

  شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 

 

 

جهت شركت در مزايده پرداخت وديعه الزامي است

 

 

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان