بازدید مهندس رجایی مدیر عامل هلدینگ فردوس پارس از شرکت دشت گل کردستان

ازدید مهندس رجایی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از دشت گل کردستان
مهندس رجایی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس   از بخش های مختلف واحد های دامپروری ملایر  وقروه  دشت گل کردستان بازدید بعمل آورد.  وی ضمن اشاره به تغییرات مدیریتی ایجادشده  در دشت گل کردستان گفت :خوشبختانه تمام شرایط در مجموعه برای بهبود شاخص های کمی وکیفی  تولید فراهم شده است .
وی ظرفیت های بالقوه موجود را از نقاط قوت دشت گل کردستان برشمرد و خواستار  عزم جدی وکار جهادی مبتنی بر خرد جمعی شد و بر اتمام وتکمیل  هرچه سریعتر پروژه گاوداری قروه  تاکید کرد. در این بازدید مهندس الله مرادی گزارشی جامعی را از وضیعت  شرکت ارائه نمود و از تشکیل کمیته  های فنی  و جلسات منظم برای دستیابی به شرایط مطلوب تولید خبر داد وتاکید کرد، در تلاش هستیم  تا علی رغم مشکلات نقدینگی موجود با توجه به فصل خرید علوفه که نیازمند تامین منابع مالی قابل توجه می باشد ،پروژه را در موعد پیش بینی شده به اتمام برسانیم .